ECAV Ružomberok
Kronika roku 2024
Úvod
História
Kázne v r. 2021
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2024
Kronika 2023

Kronika 2022
Kronika 2021
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
DeutschEvanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Evanjelický deň 2024
18.6.2024 - ECAV Ružomberok

Vstupujeme do zaujímavého a pevne veríme, že s pomocou Božou aj požehnaného týždňa. Slovenskí evanjelici (ECAV) sa 22. a 23. júna stretnú na Evanjelickom dni 2024 v Ružomberku. Podujatie je zarámcované biblickým ✍️výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“. 📖V roku 2024 si totiž Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku pripomína prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579) a 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899). Všetkých srdečne pozývame do Ružomberka!


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok