ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Ešte väčšie skutky
15.3.2010 - www.zamyslenia.sk

- Svätá je, Bože, Tvoja cesta! (Žalm 77,14)

- Ježiš povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Marek 8,34)

- Text na zamyslenie: Ján 14,8-14

Kto z nás, bratia a sestry netúži vo svojom živote vykonať niečo veľké? Samozrejme, nie pre seba, ale pre svojho Pána. Asi každý. A Pán nám aj sľubuje, že môžeme vykonať to, čo On. Dokonca i väčšie veci ako On! To je úžasné zasľúbenie.

Veď, koľko toho On urobil – koľko skutkov lásky, koľkým pomohol, koľkých zachránil, koľkým svedčil a učil ich?! To všetko môžeme robiť aj my. Pán Ježiš nám k tomu aj ukazuje cestu. Stačí zdanlivo málo: „Kto verí vo mňa, bude činiť skutky.“ Veriť v Pána však nie je ľahké, lebo veriť v Neho znamená pokoriť sa, priznať, že som „biedny i mizerný, na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý.“ (Zj 3, 17b)

Veriť v Neho znamená vzdať sa vlastných zásluh, spravodlivosti a priznať, že bez Neho by som bol stratený. Veriť v Neho znamená zaprieť sám seba, nehľadať svoje dobro, ale hľadať Božiu vôľu a dobro iných. To je ťažké. Ale ak to s pomocou Ducha Svätého dokážeme, kráľovstvo Božie bude rásť aj okolo nás. Aj okolo nás budú ľudia uzdravení, očistení, vytrhnutí z moci temna, naplnení pokojom a istotou v Boha. Nestojí to za tú námahu? Verme, prosme a konajme veľké Božie skutky!


www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok