ECAV
Evanjelická cirkev a. v., v rámci ktorej pôsobí ružomberský zbor, patrí k protestantským cirkvám. Kde – kto sa mylne nazdáva, že evanjelikom je vlastné protestovanie, že sú vždy proti niečomu. Avšak pôvodný zmysel latinského slova protestor, od ktorého je odvodené naše protestant nie je protestujem, rebelujem, ale vyznávam. Čiže som pre čosi - za správnu, dobrú vec.


Teda pôvodne protestantské je byť za evanjelium, za život podľa zásad Biblie a príkladu Pána Ježiša Krista. K tomu, aby sme sa učili hlbšie spoznávať a prakticky žiť, že Kristovo evanjelium je aj dnes správnym základom života, majú poslúžiť aj stretnutia na službách Božích v našom kostole (Ružomberok, A. Bernoláka 9).