ECAV Ružomberok
Kronika roku 2023
Úvod
História
Kázne v r. 2021
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2023
Kronika 2022
Kronika 2021
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
DeutschEvanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

200 rokov petrovského kostola
23.10.2023 - https://www.kulpin.net

„Vo farskom dvore urobený bol veľký šiator a v ňom rozostavené stoly pre 140 osôb. Tu bola shromaždená elita všetkej okolnej i domácej inteligencie. V obecnom dome bola zase vystrojená hostina pre ostatný národ, ktorého počet sa udáva na 500 dúš a koľko bolo pohosteno v súkromných domoch, o tom zpráva mlčí. Hody končili sa plesom, ktorý trval do druhej hodiny po polnoci." Tak pred storočím opísal udalosť slávnostného posvätenia chrámu Božieho v Petrovci Jozef Maliak v knihe Dejiny stavby Petrovského chrámu, ktorú vydala Slovenská evanjelická a.v. cirkev Petrovská roku 1923, na storočnú pamiatku posvätenia tohto chrámu.

Maliak ďalej uvádza: „Aby si dnešné pokolenie vedelo aspoň približne utvoriť pochop o tej nekonečne velikej radosti, ktorú pociťovali hodní predkovia petrovskí pri tejto veľkolepej slávnosti ako korune dovŕšeného veľkolepého diela sluší sa vyzdvihnúť neobyčajnú pohostinnosť, ktorou Petrovčania prijali svojich hostí k tejto zriedkavej slávnosti."

Rovnako tak by sme mohli opísať aj oslavu 200-ročnice petrovského chrámu Božieho. Šiator aj tentoraz bol urobený, tri dni boli stoly rozostavené, na nich pohostenie bohaté a brány otvorené dokorán. Z plného chrámu mohutne znel spev. Petrovčania a ich hostia, vedení zborovým farárom Jánom Vidom, si trojdňovými oslavami s najväčšou úctou a velebou pripomenuli dielo budovania petrovského kostola, ktorý bol posvätený 13. októbra 1823.

Text a foto: https://www.kulpin.net


https://www.kulpin.net
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok