ECAV Ružomberok
Kronika roku 2023
Úvod
História
Kázne v r. 2021
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2023
Kronika 2022
Kronika 2021
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
DeutschEvanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Vladimír Pavel Čobrda
27.2.2023 - ECAV Ružomberok

Vladimír Pavel Čobrda sa narodil 20. júla 1880 v Smrečanoch v rodine evanjelického farára Pavla Rodoľuba Čobrdu. Základnú školu vychodil Smrečanoch. študoval na grmnáziu v Banskej Bystrici a Sarvaši. Evanjelickú teológiu študoval v Prešove, Bratislave a Erlangene. Oženil sa 26. novembra 1908 s Etelou Harmanovou. dcérou učiteľa Karola Harmana z Vyšnej Boce. Čoskoro na to. 20. februára 1909. však ovdovel a neskôr sa oženil s vdovou po majiteľovi kníhtlačiarne v Ružomberku. Elenou Páričkovou, rodenou Burjanovou.

V roku 1935 bol promovaný za "doktora honoris causa" na Husovej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Prahe. V rokoch 1904 - 1908 bol kaplánom v Líptovskom Mikuláši, v rokoch 1908 - 1920 farárom v Smrečanoch a v rokoch 1920 - 1931 farárom v Ružomberku. V roku 1923 sa stal liptovským seniorom a v roku 1930 biskupom východného dištriktu.

V roku 1934 sa stal generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Počas Slovenského národného povstania bol za účasť v odbojovom hnutí od októbra 1944 do decembra roku 1944 väznený. V rokoch 1951 a 1953 sa pod politickým tlakom vzdal svojich hodností a odišiel na dôchodok. Bol autorom viacerých náboženských prác a od roku 1910 začal vydávať časopis Evanjelický posol spod Tatier, v rokoch 1923 - 1930 redigoval časopis Cirkevné listy a prispieval do rôznych iných náboženských časopisov. Zomrel 2. septembra 1967 v Smrečanoch.


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok