ECAV Ružomberok
Kronika roku 2020
Úvod
História
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Modlitebná reťaz
31.10.2020 - ECAV Ružomberok

Chceme vám počas modlitebnej reťaze ponúknuť niekoľko modlitebných námetov:
- Ďakujme za slobodu, ktorú ako občania tohto štátu máme. I za slobodu, ktorú máme v Kristovi.
- Ďakujme za dostupnú zdravotnú starostlivosť. Môžeme na rôzne oblasti spoločnosti i systém šomrať, ale napriek tomu všetkému je pre nás zdravotná starostlivosť stále dostupná.
- Prosme za lekárov, zdravotné sestry a pracovníkov v zdravotníctve, ktorí sa v tomto období v nemocniciach vytrvalo starajú o chorých a slúžia im.
- Prosme za ochotu a obetavosť všetkých, ktorí testy počas víkendu organizujú – za lekárov, zdravotné sestry, dobrovoľníkov i ozbrojené zložky.
- Prosme za disciplínu a pozitívny prístup našich susedov, priateľov a občanov. Aby sme to s trpezlivosťou a bez zbytočných napätí zvládli.
-  Prosme za súcit a solidaritu, ktorá v našej krajine v poslednom období tak chýba.
-  Napriek rôznym názorom na rozhodnutia politikov, prosme o múdrosť pre nich.
I pre všetkých tých, ktorí v našej krajine nesú zodpovednosť na celoslovenskej i regionálnej úrovni.
-  Modlime sa, aby sme ako cirkev boli skutočnou soľou a svetlom pre svoje okolie.
A aj v súčasnej situácii, aby nám Boh ukázal, ako byť konkrétne dobrým svedectvom o Božej láske a Jeho milosrdenstve.
- Prosme za všetkých, ktorí po testoch zostanú doma v karanténe alebo v nemocnici s mnohými otázkami a neistotou. Nech im Pán Boh pomôže prekonať tento vážny čas. Nech ich aj prostredníctvom tejto skúsenosti pritiahne bližšie k sebe.
-  Prosme aj za rodiny chorých, aby v tejto skúške spoločne s nimi obstáli.

Ešte stále sa môžeš do modlitebnej reťaze zapojiť. Niektoré okienka sú ešte stále voľné.

Pridať sa možno tu. Stačí uviesť Vaše iniciály do Vami zvolenej kolónky, môžete sa zapísať aj viac krát.


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok