ECAV Ružomberok
Kronika roku 2020
Úvod
História
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Služby Božie v októbri
2.10.2020 - ECAV Ružomberok

Milí bratia a sestry a priatelia nášho cirkevného zboru!

Služby Božie

Budú opäť dvoje SB:

Nedeľa

- prvé o 9.30 hod - tie by sme chceli vyhradiť pre tých, ktorí tento oznam nečítajú a sú to väčšinou naši starší bratia a sestry. Tento krát nebudem špecifikovať vek - teda ako sa kto cíti.
- druhé bohoslužby budú o 11:00 hod. Na ne pozývame vás mladších - teda vás, ktorí tento oznam teraz čítate.

Okrem duchovnej prípravy nezabudnite na R-O-R (rúško až na noštek, rozostupy nielen pri sedení, ale aj pri oltári, ručná dezinfekcia pri vstupe).

Štvrtok

- Služby Božie sa buú konať v kostole o 18.00 hod.

Tešíme sa na vás. Soli Deo gloria!


Besiedka

Milí rodičia a besiedkári! Chceme vám oznámiť, že najbližšie dva týždne detská besiedka počas služieb Božích nebude. Čas bohoslužieb bude tiež trochu zmenený z dôvodu toho, že budú bývať bohoslužby dvoje.

Najbližšiu nedeľu budú o 10:00 hod a 11:00 hod.
Od budúcej nedele prvé o 9:30 hod a pre mladších o 11:00 hod.

Výpadok detskej besiedky chceme aspoň trošku nahradiť mini online programom, preto sledujte našu stránku.

Nenechajme si okolnosťami vziať radosť zo života, vzťahov a tiež zo vzťahu s naším Otcom.

Viac: https://www.facebook.com/ecavruzomberok

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok