ECAV Ružomberok
Kronika roku 2020
Úvod
História
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Pozdrav: Úzkosť ako príležitosť
27.3.2020 - ECAV Ružomberok

Milí Ružomberčania. Všetci sa v týchto časoch nachádzame uprostred novej situácie. Správy nás neustále bombardujú novými číslami, prognózami a správami o nás i o susedoch. Náš inštinkt momentálne vníma  predovšetkým zlé a život ohrozujúce fakty. Vyvoláva to v nás strach a úzkosť.  V úzkosti a strachu sme potom náchylní panikáriť, manipulovať druhými, ľutovať sa a tiež správať sa agresívne. 

Úzkosť je však i príležitosť stíšiť sa pred Stvoriteľom, poďakovať  za  všetko dobré, čo stále máme a prijímame, hoci to momentálne menej vnímame. Úzkosť je príležitosť uvedomiť si, že nie všetko je len v našich rukách. Môžeme Bohu v modlitbe prosiť za blízkych ľudí, za zdravotníkov, politikov i celý národ. Zvíťaziť nad nepriaznivými okolnosťami nedokážeme ako jednotlivci, ale ako jednotné a solidárne spoločenstvo.

A hoci je dobré mať v tejto dobe prekryté ústa a nos, predsa však oči a uši by sme si prekryť nemali. Majme ich o to viac otvorené  pre potreby druhých. K tomu nás chcem všetkých povzbudiť. Obrátiť pozornosť od svojich potrieb na potreby druhých je zároveň veľmi účinným liekom proti úzkosti.

David Bázlik – farár ECAV Ružomberok

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok